Фабрика за пране на килими

Вземане на килими от адреса ви

Изпиране с качествени препарати

Изсушаване

Пакетиране

Вземане на килими от адреса ви

Доставка до адреса ви